.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / starogardzki, pow. / Bobowo, gm.
Bobowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2894
Powierzchnia: 51.67 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2097
Liczba wydanych kart: 1065
 50.79%
brak43.74%45.06%46.38%47.70%49.02%50.34%51.66%52.98%54.30%55.62% 
danych45.05%46.37%47.69%49.01%50.33%51.65%52.97%54.29%55.61%56.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Publicznych w Bobowie Publiczna Szkoła Podstwowa Bobowo ul. Gdańska 81 1131 535 535 527 47.30
2 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Grabowie, Grabowo 27 362 206 206 204 56.91
3 Świetlica Wiejska w Jabłówku, Jabłówko 13 246 134 134 134 54.47
4 Świetlica Wiejska w Wysokiej, Wysoka 27 358 190 190 189 53.07
=   2097  1065  1065  1054  50.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca