.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / starogardzki, pow. / Czarna Woda, m.
Czarna Woda, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3396
Powierzchnia: 27.75 km2
Zaludnienie: 122 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2641
Liczba wydanych kart: 1502
 56.87%
brak43.74%45.06%46.38%47.70%49.02%50.34%51.66%52.98%54.30%55.62% 
danych45.05%46.37%47.69%49.01%50.33%51.65%52.97%54.29%55.61%56.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Wodzie ul. Starogardzka 13 1277 692 692 685 54.19
2 Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie ul. Mostowa 2 1027 632 632 624 61.54
3 Budynek byłej Szkoły w Hucie Kalnej ul. Szkolna 1 337 178 178 175 52.82
=   2641  1502  1502  1484  56.87 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca