.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / słupski, pow. ...
słupski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 94256
Powierzchnia: 2304 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 71
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 71
Liczba uprawnionych do głosowania: 72529
Liczba wydanych kart: 28469
 39.25%
brak33.15%34.57%35.99%37.41%38.83%40.25%41.67%43.09%44.51%45.93% 
danych34.56%35.98%37.40%38.82%40.24%41.66%43.08%44.50%45.92%47.35% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
221202 Damnica, gm. 4552 1509 1509 1494 33.15
221203 Dębnica Kaszubska, gm. 7117 2637 2636 2602 37.05
221204 Główczyce, gm. 7207 2642 2642 2598 36.66
221205 Kępice, gm. 7386 2833 2833 2807 38.36
221206 Kobylnica, gm. 7445 2870 2870 2851 38.55
221207 Potęgowo, gm. 5320 1825 1825 1799 34.30
221208 Słupsk, gm. 10310 3810 3810 3767 36.95
221209 Smołdzino, gm. 2697 1077 1077 1060 39.93
221210 Ustka, gm. 5569 2204 2204 2187 39.58
221201 Ustka, m. 14926 7062 7061 6982 47.31
  słupski, pow. 72529 28469 28467 28147 39.25
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 18132 8400 8399 8308 46.33
2 Wieś 54397 20069 20068 19839 36.89
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2697 1077 1077 1060 39.93
2 od 5 001 do 10 000 44596 16520 16519 16338 37.04
3 od 10 001 do 20 000 25236 10872 10871 10749 43.08
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca