.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / kwidzyński, pow. / Sadlinki, gm.
Sadlinki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5633
Powierzchnia: 112.19 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4068
Liczba wydanych kart: 1437
 35.32%
brak32.46%34.25%36.04%37.83%39.62%41.41%43.20%44.99%46.78%48.57% 
danych34.24%36.03%37.82%39.61%41.40%43.19%44.98%46.77%48.56%50.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala posiedzeń Urzędu Gminy w Sadlinkach 1410 575 575 574 40.78
2 Zespół Szkół w Nebrowie Wielkim 1403 449 449 443 32.00
3 Zespół Szkół w Sadlinkach 1255 413 413 409 32.91
=   4068  1437  1437  1426  35.32 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca