.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / kwidzyński, pow. / Ryjewo, gm.
Ryjewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5729
Powierzchnia: 103.28 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4213
Liczba wydanych kart: 1590
 37.74%
brak32.46%34.25%36.04%37.83%39.62%41.41%43.20%44.99%46.78%48.57% 
danych34.24%36.03%37.82%39.61%41.40%43.19%44.98%46.77%48.56%50.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Barcice 928 325 325 322 35.02
2 Szkoła Podstawowa, Ryjewo ul. Grunwaldzka 63 2248 966 965 948 42.97
3 Szkoła Podstawowa, Straszewo 956 242 242 238 25.31
4 Dom Pomocy Społecznej, Ryjewo ul. Słoneczna 14 81 57 57 46 70.37
=   4213  1590  1589  1554  37.74 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca