.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / kwidzyński, pow. / Prabuty, gm.
Prabuty, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13632
Powierzchnia: 197.12 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 10301
Liczba wydanych kart: 3950
 38.35%
brak32.46%34.25%36.04%37.83%39.62%41.41%43.20%44.99%46.78%48.57% 
danych34.24%36.03%37.82%39.61%41.40%43.19%44.98%46.77%48.56%50.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum w Prabutach, ul. Grunwaldzka 4 1451 536 536 530 36.94
2 Przedszkole nr 4 w Prabutach ul. Kopernika 2013 858 858 850 42.62
3 Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach, ul. Obr. Westerplatte 2079 863 863 851 41.51
4 Klub Nauczyciela w Prabutach, ul. Brzozowa 1630 682 682 674 41.84
5 Szkoła Podstawowa w Obrzynowie 833 284 284 283 34.09
6 Zespół Szkół w Rodowie 581 231 231 231 39.76
7 Świetlica Wiejska w Sypanicy 567 204 204 204 35.98
8 Budynek po Szkole Podstawowej w Kołodziejach 494 103 103 103 20.85
9 Szkoła Podstawowa w Trumiejkach 439 117 117 117 26.65
10 Budynek Administracyjny w Szpitalu Specjalistycznym 214 72 72 69 33.64
=   10301  3950  3950  3912  38.35 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca