.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / sokólski, pow. ...
sokólski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 76173
Powierzchnia: 2054.42 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 58
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 58
Liczba uprawnionych do głosowania: 59146
Liczba wydanych kart: 24127
 40.79%
brak31.03%32.48%33.93%35.38%36.83%38.28%39.73%41.18%42.63%44.08% 
danych32.47%33.92%35.37%36.82%38.27%39.72%41.17%42.62%44.07%45.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
201101 Dąbrowa Białostocka, gm. 10315 4451 4451 4406 43.15
201102 Janów, gm. 3643 1297 1297 1291 35.60
201103 Korycin, gm. 2747 1136 1136 1129 41.35
201104 Krynki, gm. 2929 1296 1296 1278 44.25
201105 Kuźnica, gm. 3548 1614 1614 1603 45.49
201106 Nowy Dwór, gm. 2518 1057 1057 1051 41.98
201107 Sidra, gm. 3212 1144 1144 1136 35.62
201108 Sokółka, gm. 21244 8919 8914 8847 41.98
201109 Suchowola, gm. 6048 2300 2300 2283 38.03
201110 Szudziałowo, gm. 2942 913 913 905 31.03
  sokólski, pow. 59146 24127 24122 23929 40.79
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22089 9828 9825 9742 44.49
2 Wieś 37057 14299 14297 14187 38.59
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 21539 8457 8457 8393 39.26
2 od 5 001 do 10 000 6048 2300 2300 2283 38.03
3 od 10 001 do 20 000 10315 4451 4451 4406 43.15
4 od 20 001 do 50 000 21244 8919 8914 8847 41.98
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca