.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / siemiatycki, pow. ...
siemiatycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 51561
Powierzchnia: 1459.58 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 47
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 47
Liczba uprawnionych do głosowania: 40038
Liczba wydanych kart: 15881
 39.66%
brak27.93%29.79%31.65%33.51%35.37%37.23%39.09%40.95%42.81%44.67% 
danych29.78%31.64%33.50%35.36%37.22%39.08%40.94%42.80%44.66%46.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
201002 Drohiczyn, gm. 5648 2441 2440 2434 43.22
201003 Dziadkowice, gm. 2469 1148 1148 1135 46.50
201004 Grodzisk, gm. 3849 1728 1728 1712 44.89
201005 Mielnik, gm. 2342 941 941 926 40.18
201006 Milejczyce, gm. 1932 692 692 683 35.82
201007 Nurzec-Stacja, gm. 3902 1090 1090 1084 27.93
201008 Perlejewo, gm. 2535 1152 1152 1145 45.44
201009 Siemiatycze, gm. 5294 1592 1592 1575 30.07
201001 Siemiatycze, m. 12067 5097 5097 5042 42.24
  siemiatycki, pow. 40038 15881 15880 15736 39.66
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 13873 5996 5996 5940 43.22
2 Wieś 26165 9885 9884 9796 37.78
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 13180 5023 5023 4973 38.11
2 od 5 001 do 10 000 14791 5761 5760 5721 38.95
3 od 10 001 do 20 000 12067 5097 5097 5042 42.24
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca