.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / sejneński, pow. ...
sejneński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 22172
Powierzchnia: 856.07 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 21
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 21
Liczba uprawnionych do głosowania: 17185
Liczba wydanych kart: 6104
 35.52%
brak29.76%31.05%32.34%33.63%34.92%36.21%37.50%38.79%40.08%41.37% 
danych31.04%32.33%33.62%34.91%36.20%37.49%38.78%40.07%41.36%42.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200902 Giby, gm. 2387 1016 1016 1000 42.56
200903 Krasnopol, gm. 3168 1182 1182 1171 37.31
200904 Puńsk, gm. 3550 1070 1070 1054 30.14
200905 Sejny, gm. 3313 986 986 979 29.76
200901 Sejny, m. 4767 1850 1849 1833 38.81
  sejneński, pow. 17185 6104 6103 6037 35.52
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 4767 1850 1849 1833 38.81
2 Wieś 12418 4254 4254 4204 34.26
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 12418 4254 4254 4204 34.26
2 od 5 001 do 10 000 4767 1850 1849 1833 38.81
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca