.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / łomżyński, pow. ...
łomżyński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 52311
Powierzchnia: 1353.93 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 43
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 43
Liczba uprawnionych do głosowania: 39449
Liczba wydanych kart: 18371
 46.57%
brak41.57%42.56%43.55%44.54%45.53%46.52%47.51%48.50%49.49%50.48% 
danych42.55%43.54%44.53%45.52%46.51%47.50%48.49%49.48%50.47%51.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200701 Jedwabne, gm. 4529 2305 2305 2288 50.89
200702 Łomża, gm. 7471 3594 3594 3579 48.11
200703 Miastkowo, gm. 3230 1472 1472 1458 45.57
200704 Nowogród, gm. 3101 1471 1471 1459 47.44
200705 Piątnica, gm. 7936 3299 3299 3265 41.57
200706 Przytuły, gm. 1796 884 884 880 49.22
200707 Śniadowo, gm. 4474 2301 2300 2289 51.43
200708 Wizna, gm. 3478 1573 1572 1564 45.23
200709 Zbójna, gm. 3434 1472 1472 1459 42.87
  łomżyński, pow. 39449 18371 18369 18241 46.57
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 6185 2992 2992 2971 48.38
2 Wieś 33264 15379 15377 15270 46.23
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 15039 6872 6871 6820 45.69
2 od 5 001 do 10 000 16474 8200 8199 8156 49.78
3 od 10 001 do 20 000 7936 3299 3299 3265 41.57
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca