.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / leski, pow. ...
leski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 27229
Powierzchnia: 834.86 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 27
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 27
Liczba uprawnionych do głosowania: 21706
Liczba wydanych kart: 10375
 47.80%
brak46.38%46.91%47.44%47.97%48.50%49.03%49.56%50.09%50.62%51.15% 
danych46.90%47.43%47.96%48.49%49.02%49.55%50.08%50.61%51.14%51.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
182101 Baligród, gm. 2507 1181 1181 1173 47.11
182102 Cisna, gm. 1378 641 641 624 46.52
182103 Lesko, gm. 9112 4227 4226 4187 46.39
182104 Olszanica, gm. 4506 2156 2156 2142 47.85
182105 Solina, gm. 4203 2170 2170 2158 51.63
  leski, pow. 21706 10375 10374 10284 47.80
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 4697 2223 2222 2197 47.33
2 Wieś 17009 8152 8152 8087 47.93
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3885 1822 1822 1797 46.90
2 od 5 001 do 10 000 8709 4326 4326 4300 49.67
3 od 10 001 do 20 000 9112 4227 4226 4187 46.39
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca