.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / strzyżowski, pow. / Czudec, gm.
Czudec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11764
Powierzchnia: 84.96 km2
Zaludnienie: 138 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 8784
Liczba wydanych kart: 5115
 58.23%
brak49.13%50.05%50.97%51.89%52.81%53.73%54.65%55.57%56.49%57.41% 
danych50.04%50.96%51.88%52.80%53.72%54.64%55.56%56.48%57.40%58.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Kina "Tatry" w Czudcu, ul. Starowiejska 6 2229 1375 1375 1370 61.69
2 Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu, ul. Słoneczna 2 1334 680 680 677 50.97
3 Dom Ludowy w Babicy, Babica 97 909 582 582 579 64.03
4 Zespół Szkół w Wyżnem, Wyżne 39 1070 591 591 588 55.23
5 Szkoła Podstawowa w Zaborowie, Zaborów 99 844 510 510 510 60.43
6 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Nowa Wieś 152 630 382 382 379 60.63
7 Zespół Szkół w Pstrągowej, Pstrągowa 105 1488 836 836 828 56.18
8 Dom Strażaka w Pstrągowej Woli, Pstrągowa 614 280 159 159 157 56.79
=   8784  5115  5115  5088  58.23 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca