.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / ropczycko-sędziszowski, pow. / Wielopole Skrzyńskie, gm.
Wielopole Skrzyńskie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8593
Powierzchnia: 93.41 km2
Zaludnienie: 91 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6254
Liczba wydanych kart: 3300
 52.77%
brak50.29%51.46%52.63%53.80%54.97%56.14%57.31%58.48%59.65%60.82% 
danych51.45%52.62%53.79%54.96%56.13%57.30%58.47%59.64%60.81%61.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Przedszkole w Wielopolu Skrz. 1545 813 812 808 52.62
2 Budynek Wielofunkcyjny w Brzezinach 1488 767 767 752 51.55
3 Budynek Wielofunkcyjny w Gliniku 1069 660 660 658 61.74
4 Szkoła Podstawowa w Broniszowie 634 317 317 315 50.00
5 Budynek filii Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Nawsiu 1166 592 592 590 50.77
6 Szkoła Podstawowa w Brzezinach-Berdechowie 352 151 151 150 42.90
=   6254  3300  3299  3273  52.77 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca