.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / niżański, pow. ...
niżański, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 68346
Powierzchnia: 785.58 km2
Zaludnienie: 87 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 61
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 61
Liczba uprawnionych do głosowania: 51651
Liczba wydanych kart: 24652
 47.73%
brak40.65%42.45%44.25%46.05%47.85%49.65%51.45%53.25%55.05%56.85% 
danych42.44%44.24%46.04%47.84%49.64%51.44%53.24%55.04%56.84%58.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
181201 Harasiuki, gm. 4768 2158 2158 2143 45.26
181202 Jarocin, gm. 4218 1715 1715 1700 40.66
181203 Jeżowe, gm. 7186 4208 4208 4200 58.56
181204 Krzeszów, gm. 3342 1521 1520 1510 45.51
181205 Nisko, gm. 17447 8227 8225 8140 47.15
181206 Rudnik nad Sanem, gm. 7906 3656 3656 3631 46.24
181207 Ulanów, gm. 6784 3167 3167 3146 46.68
  niżański, pow. 51651 24652 24649 24470 47.73
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 18970 8916 8914 8831 47.00
2 Wieś 32681 15736 15735 15639 48.15
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3342 1521 1520 1510 45.51
2 od 5 001 do 10 000 15770 7040 7040 6989 44.64
3 od 10 001 do 20 000 15092 7864 7864 7831 52.11
4 od 20 001 do 50 000 17447 8227 8225 8140 47.15
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca