.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / łańcucki, pow. ...
łańcucki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 78134
Powierzchnia: 451.95 km2
Zaludnienie: 172 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 51
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 51
Liczba uprawnionych do głosowania: 59088
Liczba wydanych kart: 35638
 60.31%
brak53.45%54.39%55.33%56.27%57.21%58.15%59.09%60.03%60.97%61.91% 
danych54.38%55.32%56.26%57.20%58.14%59.08%60.02%60.96%61.90%62.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
181002 Białobrzegi, gm. 6005 3508 3508 3489 58.42
181003 Czarna, gm. 8054 4855 4854 4837 60.28
181004 Łańcut, gm. 15355 9514 9508 9431 61.96
181001 Łańcut, m. 14251 8769 8766 8707 61.53
181005 Markowa, gm. 4952 2647 2647 2631 53.45
181006 Rakszawa, gm. 5365 3367 3366 3347 62.76
181007 Żołynia, gm. 5106 2978 2977 2952 58.32
  łańcucki, pow. 59088 35638 35626 35394 60.31
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 14251 8769 8766 8707 61.53
2 Wieś 44837 26869 26860 26687 59.93
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 21428 12500 12498 12419 58.33
3 od 10 001 do 20 000 22305 13624 13620 13544 61.08
4 od 20 001 do 50 000 15355 9514 9508 9431 61.96
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca