.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / jasielski, pow. ...
jasielski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 117551
Powierzchnia: 830.41 km2
Zaludnienie: 141 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 98
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 98
Liczba uprawnionych do głosowania: 90095
Liczba wydanych kart: 47173
 52.36%
brak39.69%41.37%43.05%44.73%46.41%48.09%49.77%51.45%53.13%54.81% 
danych41.36%43.04%44.72%46.40%48.08%49.76%51.44%53.12%54.80%56.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
180502 Brzyska, gm. 4707 2428 2428 2413 51.58
180503 Dębowiec, gm. 6339 3461 3461 3441 54.60
180504 Jasło, gm. 12450 7028 7028 6965 56.45
180501 Jasło, m. 30651 16126 16126 15978 52.61
180505 Kołaczyce, gm. 6588 3502 3501 3477 53.16
180506 Krempna, gm. 1557 618 618 616 39.69
180507 Nowy Żmigród, gm. 7195 3807 3807 3788 52.91
180508 Osiek Jasielski, gm. 3991 1839 1839 1829 46.08
180509 Skołyszyn, gm. 9522 4952 4952 4917 52.01
180511 Tarnowiec, gm. 7095 3412 3412 3391 48.09
  jasielski, pow. 90095 47173 47172 46815 52.36
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 30651 16126 16126 15978 52.61
2 Wieś 59444 31047 31046 30837 52.23
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 1557 618 618 616 39.69
2 od 5 001 do 10 000 35915 18449 18448 18339 51.37
3 od 10 001 do 20 000 21972 11980 11980 11882 54.52
4 od 20 001 do 50 000 30651 16126 16126 15978 52.61
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca