.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / nyski, pow. / Pakosławice, gm.
Pakosławice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3756
Powierzchnia: 74.03 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3006
Liczba wydanych kart: 1386
 46.11%
brak34.79%36.16%37.53%38.90%40.27%41.64%43.01%44.38%45.75%47.12% 
danych36.15%37.52%38.89%40.26%41.63%43.00%44.37%45.74%47.11%48.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach 825 452 452 450 54.79
2 Zespół Szkół w Biechowie 394 173 173 172 43.91
3 Przedszkole we Frączkowie 918 345 345 340 37.58
4 Szkoła Podstawowa w Prusinowicach 561 278 278 276 49.55
5 Szkoła Podstawowa w Nowakach 308 138 138 136 44.81
=   3006  1386  1386  1374  46.11 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca