.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / nyski, pow. / Paczków, gm.
Paczków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13899
Powierzchnia: 79.7 km2
Zaludnienie: 174 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 10960
Liczba wydanych kart: 4926
 44.95%
brak34.79%36.16%37.53%38.90%40.27%41.64%43.01%44.38%45.75%47.12% 
danych36.15%37.52%38.89%40.26%41.63%43.00%44.37%45.74%47.11%48.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Paczków, ul. Młyńska 23, Przedszkole Publiczne Nr 3 1165 562 562 561 48.24
2 Paczków, ul. Kołłątaja 9, Zespół Szkół 1848 739 738 728 39.99
3 Paczków, ul. Rynek 20, Dom Plastyka 1483 664 664 657 44.77
4 Paczków, ul. Wojska Polskiego 43, Przedszkole Publiczne Nr 2 2119 977 977 966 46.11
5 Dziewiętlice, Przedszkole Publiczne 426 235 235 233 55.16
6 Gościce, Przedszkole Publiczne 354 155 155 153 43.79
7 Kamienica, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym 1242 514 514 508 41.38
8 Stary Paczków Przedszkole Publiczne 675 284 284 280 42.07
9 Trzeboszowice, Wiejski Dom Kultury 875 450 450 450 51.43
10 Ujeździec, Przedszkole Publiczne 369 184 184 183 49.86
11 Unikowice, Przedszkole Publiczne 352 150 150 147 42.61
12 Paczków, ul. Staszica 3, Szpital 52 12 12 12 23.08
=   10960  4926  4925  4878  44.95 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca