.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / nyski, pow. / Łambinowice, gm.
Łambinowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8014
Powierzchnia: 123.71 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6192
Liczba wydanych kart: 2549
 41.17%
brak34.79%36.16%37.53%38.90%40.27%41.64%43.01%44.38%45.75%47.12% 
danych36.15%37.52%38.89%40.26%41.63%43.00%44.37%45.74%47.11%48.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala konferencyjna Urząd Gminy Łambinowice ul.Gen. Zawadzkiego 29 2060 922 922 912 44.76
2 Szkoła Podstawowa Jasienica Dolna 156 808 299 299 296 37.00
3 Szkoła Podstawowa Mańkowice 113 499 210 210 209 42.08
4 Szkoła Podstawowa Bielice 102 988 457 457 453 46.26
5 Świetlica Wiejska Wierzbie 108 748 288 288 287 38.50
6 Szkoła Podstawowa Lasocice 82 657 254 254 250 38.66
7 Świetlica Wiejska Sowin 87 432 119 119 118 27.55
=   6192  2549  2549  2525  41.17 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca