.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / nyski, pow. / Korfantów, gm.
Korfantów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9930
Powierzchnia: 179.78 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 7815
Liczba wydanych kart: 2719
 34.79%
brak34.79%36.16%37.53%38.90%40.27%41.64%43.01%44.38%45.75%47.12% 
danych36.15%37.52%38.89%40.26%41.63%43.00%44.37%45.74%47.11%48.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Korfantowie Rynek 10 1524 704 704 702 46.19
2 Zespół Szkół w Korfantowie ul. 3 Maja 12 1474 389 389 384 26.39
3 Świetlica Wiejska w Kuźnicy Ligockiej 511 139 139 137 27.20
4 Zespół Szkół w Przechodzie nr 239 656 176 176 173 26.83
5 Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach nr 7 452 154 154 153 34.07
6 Przydroże Małe nr 55 /była Szkoła Podstawowa/ 470 159 159 153 33.83
7 Zespół Szkół w Ścinawie Małej ul. Klasztorna 4 643 243 243 242 37.79
8 Wiejski Dom Kultury w Ścinawie Nyskiej ul. Nyska 21 1083 362 362 359 33.43
9 Szkoła Podstawowa we Włodarach ul. Szkolna 1 762 316 316 314 41.47
10 Dom Pomocy Społecznej "Maria" Korfantów ul. 3 Maja 2 50 27 27 27 54.00
11 Opolskie Centrum Rehabilitacji Korfantów ul. Wyzwolenia 11 190 50 50 50 26.32
=   7815  2719  2719  2694  34.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca