.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / nyski, pow. / Kamiennik, gm.
Kamiennik, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3888
Powierzchnia: 89.23 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 2974
Liczba wydanych kart: 1335
 44.89%
brak34.79%36.16%37.53%38.90%40.27%41.64%43.01%44.38%45.75%47.12% 
danych36.15%37.52%38.89%40.26%41.63%43.00%44.37%45.74%47.11%48.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku ul. 1 Maja 28 764 361 361 358 47.25
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnikach 540 231 231 231 42.78
3 Świetlica Wiejska w Karłowicach Wielkich 856 373 373 367 43.57
4 Świetlica Wiejska w Szklarach 470 212 212 211 45.11
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goworowicach 344 158 158 157 45.93
=   2974  1335  1335  1324  44.89 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca