.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / krapkowicki, pow. ...
krapkowicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 67822
Powierzchnia: 442.35 km2
Zaludnienie: 153 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 49
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 49
Liczba uprawnionych do głosowania: 54094
Liczba wydanych kart: 19065
 35.24%
brak29.90%30.77%31.64%32.51%33.38%34.25%35.12%35.99%36.86%37.73% 
danych30.76%31.63%32.50%33.37%34.24%35.11%35.98%36.85%37.72%38.60% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
160501 Gogolin, gm. 10094 3154 3154 3133 31.25
160502 Krapkowice, gm. 19620 7555 7553 7486 38.51
160503 Strzeleczki, gm. 6259 2016 2016 1989 32.21
160504 Walce, gm. 4742 1418 1418 1403 29.90
160505 Zdzieszowice, gm. 13379 4922 4921 4869 36.79
  krapkowicki, pow. 54094 19065 19062 18880 35.24
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 29550 11541 11539 11426 39.06
2 Wieś 24544 7524 7523 7454 30.66
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 11001 3434 3434 3392 31.22
3 od 10 001 do 20 000 23473 8076 8075 8002 34.41
4 od 20 001 do 50 000 19620 7555 7553 7486 38.51
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca