.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / kędzierzyńsko-kozielski, pow. ...
kędzierzyńsko-kozielski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 101277
Powierzchnia: 625.28 km2
Zaludnienie: 161 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 59
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 59
Liczba uprawnionych do głosowania: 80890
Liczba wydanych kart: 34083
 42.13%
brak29.86%31.68%33.50%35.32%37.14%38.96%40.78%42.60%44.42%46.24% 
danych31.67%33.49%35.31%37.13%38.95%40.77%42.59%44.41%46.23%48.06% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
160302 Bierawa, gm. 6254 2200 2200 2185 35.18
160303 Cisek, gm. 5086 1519 1519 1501 29.87
160301 Kędzierzyn-Koźle, m. 51985 24936 24932 24676 47.97
160304 Pawłowiczki, gm. 6897 2117 2117 2095 30.69
160305 Polska Cerekiew, gm. 3805 1154 1154 1141 30.33
160306 Reńska Wieś, gm. 6863 2157 2157 2147 31.43
  kędzierzyńsko-kozielski, pow. 80890 34083 34079 33745 42.13
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 51985 24936 24932 24676 47.97
2 Wieś 28905 9147 9147 9069 31.65
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3805 1154 1154 1141 30.33
2 od 5 001 do 10 000 25100 7993 7993 7928 31.84
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 51985 24936 24932 24676 47.97
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca