.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / żyrardowski, pow. ...
żyrardowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 73817
Powierzchnia: 532.63 km2
Zaludnienie: 138 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 51
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 51
Liczba uprawnionych do głosowania: 58882
Liczba wydanych kart: 29384
 49.90%
brak44.27%45.17%46.07%46.97%47.87%48.77%49.67%50.57%51.47%52.37% 
danych45.16%46.06%46.96%47.86%48.76%49.66%50.56%51.46%52.36%53.27% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
143802 Mszczonów, gm. 8791 3892 3892 3853 44.27
143803 Puszcza Mariańska, gm. 6372 2895 2895 2861 45.43
143804 Radziejowice, gm. 3510 1733 1733 1711 49.37
143805 Wiskitki, gm. 7233 3327 3327 3299 46.00
143801 Żyrardów, m. 32976 17537 17533 17343 53.18
  żyrardowski, pow. 58882 29384 29380 29067 49.90
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 39275 20556 20552 20332 52.34
2 Wieś 19607 8828 8828 8735 45.02
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3510 1733 1733 1711 49.37
2 od 5 001 do 10 000 13605 6222 6222 6160 45.73
3 od 10 001 do 20 000 8791 3892 3892 3853 44.27
4 od 20 001 do 50 000 32976 17537 17533 17343 53.18
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca