.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / żuromiński, pow. ...
żuromiński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 42393
Powierzchnia: 805.01 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 27
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 27
Liczba uprawnionych do głosowania: 32104
Liczba wydanych kart: 13218
 41.17%
brak34.69%35.57%36.45%37.33%38.21%39.09%39.97%40.85%41.73%42.61% 
danych35.56%36.44%37.32%38.20%39.08%39.96%40.84%41.72%42.60%43.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
143701 Bieżuń, gm. 4274 1747 1747 1738 40.88
143702 Kuczbork-Osada, gm. 4027 1594 1594 1576 39.58
143703 Lubowidz, gm. 5807 2397 2397 2383 41.28
143704 Lutocin, gm. 3691 1522 1522 1519 41.24
143705 Siemiątkowo, gm. 2934 1018 1018 1001 34.70
143706 Żuromin, gm. 11371 4940 4939 4878 43.44
  żuromiński, pow. 32104 13218 13217 13095 41.17
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 9105 4193 4192 4136 46.05
2 Wieś 22999 9025 9025 8959 39.24
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6625 2540 2540 2520 38.34
2 od 5 001 do 10 000 14108 5738 5738 5697 40.67
3 od 10 001 do 20 000 11371 4940 4939 4878 43.44
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca