.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / zwoleński, pow. ...
zwoleński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 38552
Powierzchnia: 571.24 km2
Zaludnienie: 67 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 38
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 38
Liczba uprawnionych do głosowania: 29375
Liczba wydanych kart: 13465
 45.84%
brak41.32%42.09%42.86%43.63%44.40%45.17%45.94%46.71%47.48%48.25% 
danych42.08%42.85%43.62%44.39%45.16%45.93%46.70%47.47%48.24%49.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
143601 Kazanów, gm. 3650 1676 1676 1657 45.92
143602 Policzna, gm. 4690 1938 1938 1917 41.32
143603 Przyłęk, gm. 5123 2153 2153 2136 42.03
143604 Tczów, gm. 3700 1715 1715 1699 46.35
143605 Zwoleń, gm. 12212 5983 5982 5907 48.99
  zwoleński, pow. 29375 13465 13464 13316 45.84
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 7719 3876 3876 3821 50.21
2 Wieś 21656 9589 9588 9495 44.28
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3650 1676 1676 1657 45.92
2 od 5 001 do 10 000 13513 5806 5806 5752 42.97
3 od 10 001 do 20 000 12212 5983 5982 5907 48.99
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca