.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Sterdyń, gm.
Sterdyń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4968
Powierzchnia: 130.03 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3947
Liczba wydanych kart: 1952
 49.46%
brak49.45%50.31%51.17%52.03%52.89%53.75%54.61%55.47%56.33%57.19% 
danych50.30%51.16%52.02%52.88%53.74%54.60%55.46%56.32%57.18%58.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Sterdyni 1960 915 915 904 46.68
2 Szkoła Podstawowa w Kiełpińcu 442 230 230 227 52.04
3 Szkoła Podstawowa w Łazowie 638 317 317 315 49.69
4 Remiza OSP w Paderewku 252 145 145 145 57.54
5 Budynek poszkolny w Starym Ratyńcu 459 245 245 239 53.38
6 Remiza OSP w Kamieńczyku 196 100 100 98 51.02
=   3947  1952  1952  1928  49.46 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca