.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Sabnie, gm.
Sabnie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4270
Powierzchnia: 107.92 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3329
Liczba wydanych kart: 1884
 56.59%
brak49.45%50.31%51.17%52.03%52.89%53.75%54.61%55.47%56.33%57.19% 
danych50.30%51.16%52.02%52.88%53.74%54.60%55.46%56.32%57.18%58.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Wiejski Dom Kultury w Kupientynie 457 258 258 255 56.46
2 Szkoła Podstawowa w Sabniach 1020 552 552 545 54.12
3 Szkoła Podstawowa w Zembrowie 781 433 433 431 55.44
4 Świetlica w Tchórznicy 401 237 237 232 59.10
5 Szkoła Podstawowa w Niecieczy 472 317 317 310 67.16
6 Świetlica w Hilarowie 198 87 87 84 43.94
=   3329  1884  1884  1857  56.59 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca