.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Repki, gm.
Repki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6210
Powierzchnia: 168.79 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4787
Liczba wydanych kart: 2639
 55.13%
brak49.45%50.31%51.17%52.03%52.89%53.75%54.61%55.47%56.33%57.19% 
danych50.30%51.16%52.02%52.88%53.74%54.60%55.46%56.32%57.18%58.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Repkach, ul Parkowa 7 1223 675 675 668 55.19
2 Remiza OSP w Rogowie 557 273 273 270 49.01
3 Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie 1341 637 637 631 47.50
4 Świetlica OSP w Wyrozębach 793 500 500 498 63.05
5 Szkoła Podstawowa w Sawicach 560 393 393 391 70.18
6 Remiza OSP w Szkopach 313 161 161 158 51.44
=   4787  2639  2639  2616  55.13 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca