.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Jabłonna Lacka, gm.
Jabłonna Lacka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5306
Powierzchnia: 149.4 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 4161
Liczba wydanych kart: 2182
 52.44%
brak49.45%50.31%51.17%52.03%52.89%53.75%54.61%55.47%56.33%57.19% 
danych50.30%51.16%52.02%52.88%53.74%54.60%55.46%56.32%57.18%58.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Bujałach Mikoszach 506 297 297 293 58.70
2 Szkoła Podstawowa w Czekanowie 527 274 274 268 51.99
3 Szkoła Podstawowa w Dzierzbach 547 308 308 306 56.31
4 Remiza OSP w Krzemieniu 362 178 178 178 49.17
5 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gródku 454 224 224 222 49.34
6 Samorządowe Przedszkole w Jabłonnie Lackiej 1306 707 707 693 54.13
7 Dom Pomocy Społecznej w Wirowie 384 139 139 137 36.20
8 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Jabłonnie Średniej 75 55 55 55 73.33
=   4161  2182  2182  2152  52.44 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca