.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Ceranów, gm.
Ceranów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2744
Powierzchnia: 110.83 km2
Zaludnienie: 24 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2107
Liczba wydanych kart: 1090
 51.73%
brak49.45%50.31%51.17%52.03%52.89%53.75%54.61%55.47%56.33%57.19% 
danych50.30%51.16%52.02%52.88%53.74%54.60%55.46%56.32%57.18%58.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ceranowie 1130 558 558 556 49.38
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytelach-Olechnych 561 303 303 295 54.01
3 Budynek szkolny w Długich Grzymkach 416 229 229 229 55.05
=   2107  1090  1090  1080  51.73 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca