.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Bielany, gm.
Bielany, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4051
Powierzchnia: 109.6 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3085
Liczba wydanych kart: 1789
 57.99%
brak49.45%50.31%51.17%52.03%52.89%53.75%54.61%55.47%56.33%57.19% 
danych50.30%51.16%52.02%52.88%53.74%54.60%55.46%56.32%57.18%58.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica / były pawilon GS / w Bielanach-Żyłakach 1095 620 620 617 56.62
2 Szkoła Podstawowa w Kożuchowie 476 334 334 332 70.17
3 Szkoła Podstawowa w Patrykozach 425 249 249 249 58.59
4 Szkoła Podstawowa w Rozbitym Kamieniu 1089 586 586 584 53.81
=   3085  1789  1789  1782  57.99 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca