.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sochaczewski, pow. ...
sochaczewski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 83967
Powierzchnia: 731.02 km2
Zaludnienie: 114 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 53
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 53
Liczba uprawnionych do głosowania: 65740
Liczba wydanych kart: 31120
 47.34%
brak37.54%38.93%40.32%41.71%43.10%44.49%45.88%47.27%48.66%50.05% 
danych38.92%40.31%41.70%43.09%44.48%45.87%47.26%48.65%50.04%51.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
142802 Brochów, gm. 3281 1322 1322 1308 40.29
142803 Iłów, gm. 4872 2276 2275 2260 46.72
142804 Młodzieszyn, gm. 4317 1621 1621 1607 37.55
142805 Nowa Sucha, gm. 4613 2032 2032 2022 44.05
142806 Rybno, gm. 2726 1247 1247 1231 45.74
142807 Sochaczew, gm. 6657 2938 2937 2913 44.13
142801 Sochaczew, m. 30819 15341 15339 15178 49.78
142808 Teresin, gm. 8455 4343 4342 4305 51.37
  sochaczewski, pow. 65740 31120 31115 30824 47.34
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 30819 15341 15339 15178 49.78
2 Wieś 34921 15779 15776 15646 45.18
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6007 2569 2569 2539 42.77
2 od 5 001 do 10 000 20459 8867 8865 8802 43.34
3 od 10 001 do 20 000 8455 4343 4342 4305 51.37
4 od 20 001 do 50 000 30819 15341 15339 15178 49.78
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca