.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sierpecki, pow. / Szczutowo, gm.
Szczutowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4615
Powierzchnia: 112.62 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3441
Liczba wydanych kart: 1386
 40.28%
brak34.81%36.14%37.47%38.80%40.13%41.46%42.79%44.12%45.45%46.78% 
danych36.13%37.46%38.79%40.12%41.45%42.78%44.11%45.44%46.77%48.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gójsku 1492 594 594 590 39.81
2 Budynek Urzędu Gminy w Szczutowie 1224 523 523 522 42.73
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Starej Woli 725 269 269 267 37.10
=   3441  1386  1386  1379  40.28 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca