.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / siedlecki, pow. / Zbuczyn, gm.
Zbuczyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10341
Powierzchnia: 210.75 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 7581
Liczba wydanych kart: 4409
 58.16%
brak47.46%48.85%50.24%51.63%53.02%54.41%55.80%57.19%58.58%59.97% 
danych48.84%50.23%51.62%53.01%54.40%55.79%57.18%58.57%59.96%61.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie 1531 928 928 919 60.61
2 Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie 1023 643 643 637 62.85
3 Szkoła Podstawowa w Czuryłach 884 499 499 493 56.45
4 Szkoła Podstawowa w Dziewulach 1033 586 586 582 56.73
5 Budynek Parafialny w Krzesku-Majątku 591 391 391 387 66.16
6 Szkoła Podstawowa w Krzesku-Królowa Niwa 620 350 350 348 56.45
7 Gimnazjum w Krzesku-Królowa Niwa 910 475 475 472 52.20
8 Szkoła Podstawowa w Ługach Wielkich 564 326 326 322 57.80
9 Szkoła Podstawowa w Izdebkach-Kosnach 425 211 211 209 49.65
=   7581  4409  4409  4369  58.16 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca