.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / siedlecki, pow. / Wiśniew, gm.
Wiśniew, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6029
Powierzchnia: 125.87 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4299
Liczba wydanych kart: 2511
 58.41%
brak47.46%48.85%50.24%51.63%53.02%54.41%55.80%57.19%58.58%59.97% 
danych48.84%50.23%51.62%53.01%54.40%55.79%57.18%58.57%59.96%61.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Myrsze 536 243 243 242 45.34
2 Świetlica w Borkach-Kosiorkach 280 174 174 174 62.14
3 Świetlica w Borkach-Paduchach 586 373 373 367 63.65
4 Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie 1357 758 758 753 55.86
5 Zespół Oświatowy w Radomyśli 796 450 450 450 56.53
6 Zespół Oświatowy w Śmiarach 744 513 513 511 68.95
=   4299  2511  2511  2497  58.41 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca