.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / siedlecki, pow. / Skórzec, gm.
Skórzec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7261
Powierzchnia: 118.91 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 5391
Liczba wydanych kart: 2793
 51.81%
brak47.46%48.85%50.24%51.63%53.02%54.41%55.80%57.19%58.58%59.97% 
danych48.84%50.23%51.62%53.01%54.40%55.79%57.18%58.57%59.96%61.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum w Skórcu 1846 940 940 937 50.92
2 Szkoła Podstawowa w Grali 756 374 374 369 49.47
3 Szkoła Podstawowa w Żelkowie 740 368 368 365 49.73
4 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stanach 969 541 541 540 55.83
5 Remiza Strażacka w Ozorowie 341 181 181 180 53.08
6 Szkoła Podstawowa w Gołąbku 408 231 231 228 56.62
7 Szkoła Filialna w Trzcińcu 331 158 158 158 47.73
=   5391  2793  2793  2777  51.81 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca