.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / siedlecki, pow. / Siedlce, gm.
Siedlce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 15513
Powierzchnia: 141.54 km2
Zaludnienie: 109 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 11735
Liczba wydanych kart: 5981
 50.97%
brak47.46%48.85%50.24%51.63%53.02%54.41%55.80%57.19%58.58%59.97% 
danych48.84%50.23%51.62%53.01%54.40%55.79%57.18%58.57%59.96%61.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Oświatowy w Pruszynie 973 444 444 442 45.63
2 Zespół Oświatowy w Stoku Lackim 1676 857 855 852 51.13
3 Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach 1749 885 885 883 50.60
4 Świetlica Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp.z o.o. w Łowiczu, Zakład w Żelkowie-Kolonii 1826 877 877 871 48.03
5 Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach 1732 889 889 885 51.33
6 Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 1861 1033 1033 1028 55.51
7 Świetlica w Żaboklikach 1264 673 673 669 53.24
8 Świetlica w Nowym Opolu 654 323 323 319 49.39
=   11735  5981  5979  5949  50.97 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca