.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / siedlecki, pow. / Przesmyki, gm.
Przesmyki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3834
Powierzchnia: 117.13 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 2971
Liczba wydanych kart: 1637
 55.10%
brak47.46%48.85%50.24%51.63%53.02%54.41%55.80%57.19%58.58%59.97% 
danych48.84%50.23%51.62%53.01%54.40%55.79%57.18%58.57%59.96%61.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Wiejski Dom Kultury Dąbrowa 595 287 287 285 48.24
2 Szkoła Filialna Kamianki Lackie 409 237 237 234 57.95
3 Zespół Szkół Łysów 476 199 199 198 41.81
4 Gminny Ośrodek Kultury Przesmyki 1131 700 700 697 61.89
5 Remiza Strażacka Kukawki 360 214 214 212 59.44
=   2971  1637  1637  1626  55.10 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca