.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / siedlecki, pow. / Paprotnia, gm.
Paprotnia, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2904
Powierzchnia: 81.43 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2186
Liczba wydanych kart: 1308
 59.84%
brak47.46%48.85%50.24%51.63%53.02%54.41%55.80%57.19%58.58%59.97% 
danych48.84%50.23%51.62%53.01%54.40%55.79%57.18%58.57%59.96%61.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespól Szkół w Paprotni, ul. Jana Pawła II 5 1258 765 765 762 60.81
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hołubli, ul. Unitów Podlaskich 35 928 543 543 541 58.51
=   2186  1308  1308  1303  59.84 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca