.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / siedlecki, pow. / Mordy, gm.
Mordy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6511
Powierzchnia: 170.17 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5012
Liczba wydanych kart: 2417
 48.22%
brak47.46%48.85%50.24%51.63%53.02%54.41%55.80%57.19%58.58%59.97% 
danych48.84%50.23%51.62%53.01%54.40%55.79%57.18%58.57%59.96%61.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Mordach ul. Kilińskiego 11 1465 672 672 656 45.87
2 Szkoła Podstawowa w Czołomyjach 692 341 341 334 49.28
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach,ul. Parkowa 2 637 278 278 275 43.64
4 Szkoła Podstawowa w Krzymoszach 750 328 328 328 43.73
5 Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim 597 366 366 364 61.31
6 Szkoła Podstawowa w Wojnowie 871 432 432 431 49.60
=   5012  2417  2417  2388  48.22 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca