.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / siedlecki, pow. / Kotuń, gm.
Kotuń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8573
Powierzchnia: 149.87 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 6449
Liczba wydanych kart: 3082
 47.79%
brak47.46%48.85%50.24%51.63%53.02%54.41%55.80%57.19%58.58%59.97% 
danych48.84%50.23%51.62%53.01%54.40%55.79%57.18%58.57%59.96%61.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Kotuniu 1815 945 945 934 52.07
2 Świetlica Wiejska w Żeliszewie Podkościelnym 1200 527 527 522 43.92
3 Szkoła Podstawowa w Bojmiu 468 225 225 223 48.08
4 Szkoła Podstawowa w Koszewnicy 966 461 461 456 47.72
5 Remiza OSP w Sosnowem 354 127 127 126 35.88
6 Szkoła Podstawowa w Broszkowie 789 380 380 377 48.16
7 Dom Ludowy w Polakach 462 241 241 241 52.16
8 Szkoła Podstawowa w Cisiu-Zagrudziu 395 176 176 176 44.56
=   6449  3082  3082  3055  47.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca