.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / siedlecki, pow. / Korczew, gm.
Korczew, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3168
Powierzchnia: 105.14 km2
Zaludnienie: 30 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2495
Liczba wydanych kart: 1249
 50.06%
brak47.46%48.85%50.24%51.63%53.02%54.41%55.80%57.19%58.58%59.97% 
danych48.84%50.23%51.62%53.01%54.40%55.79%57.18%58.57%59.96%61.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie 632 299 299 297 47.31
2 Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Czaplach Górnych 183 114 114 114 62.30
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Korczewie 1102 591 591 588 53.63
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Drażniewie 578 245 245 242 42.39
=   2495  1249  1249  1241  50.06 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca