.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / pułtuski, pow. / Zatory, gm.
Zatory, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4947
Powierzchnia: 121.62 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3620
Liczba wydanych kart: 1890
 52.21%
brak39.15%40.57%41.99%43.41%44.83%46.25%47.67%49.09%50.51%51.93% 
danych40.56%41.98%43.40%44.82%46.24%47.66%49.08%50.50%51.92%53.35% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Zatorach 1340 627 627 624 46.79
2 Szkoła Podstawowa w Ciskach 474 282 282 279 59.49
3 Szkoła Podstawowa w Borsukach Kolonii 234 141 141 141 60.26
4 Szkoła Podstawowa w Pniewie 951 547 547 539 57.52
5 Szkoła Podstawowa w Gładczynie Rządowym 621 293 293 290 47.18
=   3620  1890  1890  1873  52.21 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca