.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / pułtuski, pow. / Winnica, gm.
Winnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4183
Powierzchnia: 115.09 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3146
Liczba wydanych kart: 1489
 47.33%
brak39.15%40.57%41.99%43.41%44.83%46.25%47.67%49.09%50.51%51.93% 
danych40.56%41.98%43.40%44.82%46.24%47.66%49.08%50.50%51.92%53.35% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie 631 300 300 295 47.54
2 Szkoła Podstawowa w Błędostowie 582 269 269 265 46.22
3 Urząd Gminy w Winnicy 914 419 419 413 45.84
4 Szkoła Podstawowa w Winnicy 1019 501 501 497 49.17
=   3146  1489  1489  1470  47.33 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca