.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / pułtuski, pow. / Świercze, gm.
Świercze, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4872
Powierzchnia: 93.04 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3647
Liczba wydanych kart: 1428
 39.16%
brak39.15%40.57%41.99%43.41%44.83%46.25%47.67%49.09%50.51%51.93% 
danych40.56%41.98%43.40%44.82%46.24%47.66%49.08%50.50%51.92%53.35% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Świerczach 1350 616 616 610 45.63
2 Szkoła Podstawowa w Strzegocinie 743 271 271 269 36.47
3 Świetlica wiejska w Kowalewicach Włościańskich 517 177 176 175 34.24
4 Szkoła Podstawowa w Świeszewie 506 186 186 182 36.76
5 Świetlica wiejska w Gaju 531 178 178 177 33.52
=   3647  1428  1427  1413  39.16 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca