.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / pułtuski, pow. / Pułtusk, gm.
Pułtusk, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 23608
Powierzchnia: 133.72 km2
Zaludnienie: 176 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 18
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 18
Liczba uprawnionych do głosowania: 18524
Liczba wydanych kart: 9219
 49.77%
brak39.15%40.57%41.99%43.41%44.83%46.25%47.67%49.09%50.51%51.93% 
danych40.56%41.98%43.40%44.82%46.24%47.66%49.08%50.50%51.92%53.35% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pułtusku, ul. Polna 7 483 221 221 217 45.76
2 Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, Plac Teatralny 4 1251 571 571 567 45.64
3 Szkoła Podstawowa w Bobach 560 259 259 257 46.25
4 Szkoła Podstawowa w Przemiarowie 762 371 371 370 48.69
5 Szkoła Podstawowa w Płocochowie 436 201 201 200 46.10
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pułtusku, ul. Polna 7 2035 960 960 952 47.17
7 Zespół Szkół im. B.Prusa w Pułtusku, ul. Konopnickiej 9 1558 761 761 747 48.84
8 Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, Plac Teatralny 4 740 380 380 378 51.35
9 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusku, ul. Żwirki i Wigury 14 1011 447 447 444 44.21
10 Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku, ul. Krajewskiego 3 1345 770 770 760 57.25
11 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusku, ul. Żwirki i Wigury 14 915 440 440 437 48.09
12 Świetlica Osiedlowa w Pułtusku, ul. Na Skarpie 10 1587 893 893 876 56.27
13 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusku, Aleja Tysiąclecia 14 1532 757 756 746 49.41
14 Zespół Szkół Zawodowych w Pułtusku, Aleja Tysiąclecia 12 1158 628 624 619 54.23
15 Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku, ul.17 Stycznia 6 1126 496 496 493 44.05
16 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku, Aleja Tysiąclecia 12 1540 876 876 864 56.88
17 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusku, Aleja Tysiąclecia 14 387 166 166 165 42.89
18 Szpital w Pułtusku, ul. 3 Maja 1 98 22 22 22 22.45
=   18524  9219  9214  9114  49.77 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca