.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / pułtuski, pow. / Gzy, gm.
Gzy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4102
Powierzchnia: 104.44 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3161
Liczba wydanych kart: 1301
 41.16%
brak39.15%40.57%41.99%43.41%44.83%46.25%47.67%49.09%50.51%51.93% 
danych40.56%41.98%43.40%44.82%46.24%47.66%49.08%50.50%51.92%53.35% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza OSP w Gzach 782 254 254 253 32.48
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym 1075 479 479 477 44.56
3 Lokal Gminy Gzy w Starych Grochach 328 156 156 156 47.56
4 Remiza OSP w Szyszkach Włościańskich 932 383 383 375 41.09
5 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach 44 29 29 26 65.91
=   3161  1301  1301  1287  41.16 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca