.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / płocki, pow. / Słupno, gm.
Słupno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5160
Powierzchnia: 74.71 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4007
Liczba wydanych kart: 1915
 47.79%
brak33.48%34.92%36.36%37.80%39.24%40.68%42.12%43.56%45.00%46.44% 
danych34.91%36.35%37.79%39.23%40.67%42.11%43.55%44.99%46.43%47.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Liszynie, ul. Wawrzyńca Sikory 19, 09-408 Płock 1133 469 468 463 41.39
2 Remiza OSP w Mijakowie, 09-472 Mijakowo 900 351 351 344 39.00
3 Szkoła Podstawowa w Mirosławiu 1068 527 527 527 49.34
4 Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno 906 568 568 559 62.69
=   4007  1915  1914  1893  47.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca