.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / płocki, pow. / Słubice, gm.
Słubice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4788
Powierzchnia: 94.47 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3609
Liczba wydanych kart: 1578
 43.72%
brak33.48%34.92%36.36%37.80%39.24%40.68%42.12%43.56%45.00%46.44% 
danych34.91%36.35%37.79%39.23%40.67%42.11%43.55%44.99%46.43%47.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Świniarach 544 201 201 200 36.95
2 Remiza OSP w Juliszewie 545 258 258 257 47.34
3 Szkoła Podstawowa w Piotrkówku 623 253 253 251 40.61
4 Szkoła Podstawowa w Słubicach 1897 866 865 857 45.65
=   3609  1578  1577  1565  43.72 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca